سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
تنگدستى بزرگتر مرگ است . [نهج البلاغه]